หอการค้า เข้าพบและมอบกระเช้าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี นายจีระชัย ไกรกังวาร ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ


2021-06-12 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและมอบกระเช้าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี นายจีระชัย ไกรกังวาร ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ทั้งนี้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวแนะนำตนเองพร้อมคณะกรรมการฯ และได้หารือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603