กิจกรรม "ให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤต สัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564"


2021-06-12 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม "ให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤต สัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564" เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอการจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนไอศรีมกะทิสด พร้อมเครื่องเคียง จำนวน 1 ถัง สนับสนุน โดย นางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุน 1,000 บาท และนางเมวดี จุลทัศน์ สนับสนุน 1,000 บาท กิจกรรม "ให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤต สัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564" ระหว่าง 12 - 17 มิถุนายน 2564 บริจาคโลหิต รับเสื้อยืด "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564" เป็นที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ทั่วประเทศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603