บริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) สาขาอุบลราชธานี แสดงความยินกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่


2021-06-12 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 360

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบกระเช้าแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายรชานนท์ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) สาขาอุบลราชธานี เนื่องในโอกาส นายมงคล จุลทัศน์ รับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ปีบริหาร 2564-2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603