การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564


2021-06-10 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา (วันเข้าพรรษาตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564) จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อสรุปในการจัดกิจกรรมและรูปแบบในการจัดงานดังนี้ 1.รับเทียนพรรษาพระราชทานให้สมพระเกียรติโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ทำหนังสือขอรับพระราชทานเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนไปยังสำนักพระราชวังแล้ว 2.พิธีเวียนเทียนจัดให้ในรูปแบบ New Normal ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิธีทำเทียนจัดในรูปแบบการสตรีมถ่ายทอดสดออนไลน์ 4.กิจกรรมตลาดย้อนยุค โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 5.การจัดแสดงมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว 6.กิจกรรมเทียนอุบลได้ตลอดเดือน 7.การตกแต่งเมืองและจัดสถานที่ที่บริเวณทุ่งศรีเมืองให้สวยงามให้เป็นบรรยากาศของเทศกาลแห่เทียนพรรษา 8.การจัดทำต้นเทียนพรรษาเพื่อให้คงวัฒนธรรมประเพณีไม่มีการประกวดต้นเทียนให้มีขบวนเทียนพรรษาตามความเหมาะสมเพื่อนตามขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อันได้แก่ พิธีเปิดงาน, การแสดงแสง เสียง ภาคกลางคืน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, ไม่มีอัฒจันทร์สำหรับนั่งชมงานแห่เทียน และโดยใช้ชื่องาน "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 (จำนวน 7 วัน)การสร้างแบนเนอร์ mascot "น้องต้นเทียน" และ Application น้องต้นเทียน โดย ประชาสัมพันธ์จังหวัด สภาอุตสาหกรรม และหอการค้า ร่วมกันดำเนินการ การถ่ายทอดสด Line Streaming และบันทึกวิดีโออินโฟกราฟฟิค โดย วีเคเบิ้ลทีวี ณบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603