ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าคารวะ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด​


2021-06-10 14:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,182

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ​บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเมวดี จุลทัศน์ เข้าคารวะและเรียนเชิญ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด​ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอุบลราชธานี และดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด​, นางสาวชนม์นิภา ลำโกน ผู้บริหาร บริษัท ดีพร้อมธุรกิจ จำกัด พร้อมด้วย นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัท TOYOTA DELUXE จำกัด และนายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ และได้มอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ได้มอบของที่ระลึก เหรียญหลวงปู่ ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล ชุดคู่บารมี (จำนวน 2 เหรียญ) เนื้อไวน์ซิลเวอร์รมดำปัดเงา,องค์ทองล่ำอู่รมดำปัดเงา และเนื้อบรินซ์อิตารีรมดำปัดเงา, องค์ไวน์ซิลเวอร์ดำปัดเงา พร้อมกล่องผ้าไหม ให้แก่ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603