ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ เข้าคารวะและเชิญ นายโกวิท​ ประสิทธิ์ดำรง กรรมการผู้จัดการ ​บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด และนางสาวกัญยา​ ธัญนิพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ​ บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด​ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-06-10 14:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 333

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ​บริษัท สยามนิสสัน อุบลราชธานี จำกัด นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเมวดี จุลทัศน์ เข้าคารวะและเรียนเชิญ นายโกวิท​ ประสิทธิ์ดำรง กรรมการผู้จัดการ ​บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด และนางสาวกัญยา​ ธัญนิพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ​ บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด​ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอุบลราชธานี และนายโกวิท​ ประสิทธิ์ดำรง กรรมการผู้จัดการ ​บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด และนางสาวกัญยา​ ธัญนิพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ​ บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด​ พร้อมด้วย คุณปัณณพัฒน์​ เลาหเธียรรองประธาน​กรรมการผู้จัดการ​สยามนิสสันอุบล​ราชธานี​ ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายมงคล จุลทัศน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ โดยนายมงคล จุลทัศน์ และนางเมวดี จุลทัศน์ ได้มอบของที่ระลึก เหรียญหลวงปู่ ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล ชุดคู่บารมี (จำนวน 2 เหรียญ) เนื้อไวน์ซิลเวอร์รมดำปัดเงา,องค์ทองล่ำอู่รมดำปัดเงา และเนื้อบรินซ์อิตารีรมดำปัดเงา, องค์ไวน์ซิลเวอร์ดำปัดเงา พร้อมกล่องผ้าไหม ให้แก่ นายโกวิท​ ประสิทธิ์ดำรง กรรมการผู้จัดการ ​บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด และนางสาวกัญยา​ ธัญนิพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ​ บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด​ เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603