มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับประธานหอการค้าท่านใหม่


2021-06-08 14:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบกระเช้าแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายสัญธาร ชนะชัย รองผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน สาขาธุรกิจยานยนต์อุบลราชธานี, นายณัฐวุฒิ ประสานทอง หัวหน้าทีมขาย สินเชื่อ และนางสุภาพร สาธรพันธ์ หัวหน้าทีมขายสินเชื่อผู้บริหารธนาคารธนชาต เนื่องในโอกาส นายมงคล จุลทัศน์ รับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ปีบริหาร 2564-2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603