แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าท่านใหม่


2021-06-06 11:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ณ บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด คุณไพศาล สินศิริ ผู้อำนวยการภาค UPC 6 คุณสนั่น อารจรา หัวหน้าศูนย์ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์อุบลราชธานี คุณพิไรพร แก้วพรหม ผู้จัดการสาขาkkp สุนีย์ทาวเวอร์ นายคงศักดิ์ ไชยสัจ หัวหน้าการตลาดธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ทีม 3 คุณกันตารัชต์ กุบแก้ว เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ทีม 3 ให้เกียรติแสดงความยินดีกับคุณมงคล จุลทัศน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603