การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565


2021-06-06 11:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ ได้แก่ นายมงคล จุลทัศน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565 แทน นายนิมิต สิทธิไตรย์ ซึ่งครบวาระ ทั้งนี้ยังมีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อดีตประธานหอการค้า หลายสมัย,สมาชิกวุฒิสภาหรือ สว. ,นักธุรกิจดังชาวอุบล สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจรุ่นรุ่นใหม่ YEC ร่วมเป็นสักขีพยาน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603