แสดงความยินดีกับนายอำเภอเหล่าเสือโก้ก


2021-06-06 11:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 469

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยนายเข็มทอง แก้วเนตร ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก และผอ.โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายอุทัย อรัมสัจจากุล (ป้องกัน จ.อุบลฯ) มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเหล่าเสือโก้ก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603