นำมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (องค์ทองคำแท้), (องค์โลหะ) “พุทธศิลป์ซึ่งงดงาม และทรงคุณค่า”


2021-05-26 12:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 159

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.09 น. ท่านประธานหอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 นายสมชาติ พงคพนาไกร ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (องค์ทองคำแท้) “พุทธศิลป์ซึ่งงดงาม และทรงคุณค่า” มอบแด่ ท่านเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ท่านสมาชิกวุฒิสภา และประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันต์ บริษัท พีดีเอส การบัญชี จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และมอบเหรียญ 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (องค์โลหะ) “พุทธศิลป์ซึ่งงดงาม และทรงคุณค่า” จำนวน 1,000 เหรียญ (แบบองค์กร) มอบแด่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี นำคณะรับมอบโดย ท่านนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี คุณณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ พร้อมคณะฯ ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยค่ะ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603