หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับบริจาค "คนอุบลรวมพลังสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน" และส่งมอบสิ่งของให้ศูนย์บริจาค


2021-05-08 16:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศาลาเรือนไทย หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับบริจาค "คนอุบลรวมพลังสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน"และส่งมอบสิ่งของให้ศูนย์บริจาค ได้แก่ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค (บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 แพ็ค, บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด จำนวน 35 แพ็ค, บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จำกัด (อุบลสแควร์) จำนวน 15 แพ็ค และ Big C) และ ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 100 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม รวมจำนวน 500 กิโลกรัม โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบ ทั้งนี้มี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ประชาสังคมประชาชน และอาสาสมัคร ร่วมพิธีและมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603