นำมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (องค์ทองคำแท้) “พุทธศิลป์ซึ่งงดงาม และทรงคุณค่า” มอบแด่ นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9


2021-05-08 16:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (องค์ทองคำแท้) “พุทธศิลป์ซึ่งงดงาม และทรงคุณค่า” มอบแด่ นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยค่ะ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603