หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC ขอขอบคุณผู้บริจาคโครงการกองทุนยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี


2021-05-08 16:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณ

ผู้บริจาคโครงการกองทุนยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

 1. ดร.กัญญวีร์ ฑีฆธนานนท์ (โครงการอุบลสแควร์) บริจาคเป็นเงินจำนวน 5,130 บาท
 2. คุณณภพ คุณรัชนิดา ลายวิเศษกุล (โรงแรมลายทอง) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 3. คุณณิชาภา ไชยสงคราม (ยงกิจอะลูมิเนียม) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 4. คุณจรีลักษณ์ จันทร์สุวรรณ (บริษัท สตาร์ดอม เอเชีย จำกัด) บริจาคเป็นเงินจำนวน 1,600 บาท
 5. คุณจุฑาพร แต้ภักดี และครอบครัว (รุ่งวารินทร์เซียงกง) บริจาคเป็นเงินจำนวน 12,825 บาท
 6. คุณฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส (ครัวบ้านเต้น) บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 7. คุณเรืองศักดิ์ ตั้งวงษ์ (ชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์) บริจาคเป็นเงินจำนวน 1,765 บาท
 8. คุณวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ (บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (52) จำกัด) บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 9. ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเป็นเงินจำนวน 200 บาท
 10. คุณนันท์ชิณี วงศ์ธนาสุนทร (PANGORA JEWELRY) บริจาคเป็นเงินจำนวน 800 บาท
 11. คุณทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ (หจก.อินโดจีนซิปปิ้งเซอร์วิส) บริจาคเป็นเงินจำนวน 1,765 บาท
 12. คุณจารุณี พิมพ์หล่อ (รัชดา 24 AEC REAL ESTATE) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 13. พระมหาชาคริต ภัททภูริ (วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพฯ) บริจาคเป็นเงินจำนวน 800 บาท
 14. คุณพรชัย ศรีธัญรัตน์ (หจก.จินดาเยาวราชพิบูล) บริจาคเป็นเงินจำนวน 1,765 บาท
 15. ร้านทองประชิด อ.พิบูลมังสาหาร (ร้านทองประชิด อ.พิบูลมังสาหาร) บริจาคเป็นเงินจำนวน 800 บาท
 16. คุณกิตติ สุวรรณกูฎ (แผ่นดินทอง) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 17. คุณมุก คุณหมู (โรงสีเดชอุดมศิริโชค) บริจาคเป็นเงินจำนวน 25,650 บาท
 18. ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท
 19. ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเป็นเงินจำนวน 19 บาท
 20. คุณไก่ เกียรติสุรนนท์ (บริษัท เกียรติสุรนนท์) บริจาคเป็นเงินจำนวน 5,130 บาท
 21. คุณอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ (บริษัท พาวเวอร์แกรนด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 22. คุณนภัทร ภัทรธนเศรษฐ์ (อนันตราดีเวลล็อปเม้นท์) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,365 บาท
 23. คุณอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล (ยีนส์นาว การ์เม้นท์) บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 24. คุณวินัย ไกรกังวาร (โรงแรมเบทเทอร์เพลส) บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 25. คุณมงคล คุณเมวดี จุลทัศน์ (บริษัท มงคลคาร์เซนเตอร์ จำกัด) บริจาคเป็นเงินจำนวน 19,113 บาท
 26. คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี (หจก.เจแอนด์พีเทเลคอม) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 27. คุณไพบูลย์ คำศรี (หจก.ศูนย์รถยนต์ อุบลเซอร์วิส1997) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 28. คุณเกียรติพล ตั้งศิริวัฒนกุล (ชาญสุดาเลควิว / หมูยอกิมลั้ง) บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 29. คุณพัช ไชยสงคราม (บริษัท ยงกิจคาร์เซ็นเตอร์ 2003 จำกัด) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 30. คุณปริวัฒน์ ทองแสง (บจก.โฮมเมท คอนสตรัคชั่น) บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 31. คุณอนิรุธ สืบสิงห์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเคเอ็ม พรีเมี่ยม แบรนด์) บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 32. คุณเมตตา เมืองเจริญ (บริษัท บ้านสาริน จำกัด) บริจาคเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท
 33. ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเป็นเงินจำนวน 800 บาท
 34. คุณรุ่งอรุณ คูณแก้ว บริจาคเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท
 35. คุณวุฒิไกร อร่ามเหลือง (ร้านพิเชียรพาณิชย์ อำเภอนาตาล) บริจาคเป็นเงินจำนวน 3,530 บาท
 36. คุณสมชาติ พงคพนาไกร (บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด) บริจาคเป็นเงินจำนวน 17,650 บาท
 37. คุณร่มไทร จันจำปา บริจาคเป็นเงินจำนวน 2,565 บาท
 38. คุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม (บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด) บริจาคเป็นพัดลมตั้งโต๊ะจำนวน 10 ตัว
 39. ร้านวิษณุยนต์ บริจาคเป็นพัดลมตั้งโต๊ะจำนวน 4 ตัว

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603