พิธีส่งมอบถุงยังชีพธารน้ำใจจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 250 ชุด, ไข่ไก่สดจำนวน 250 ถาด,น้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 45 ตัว รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ตามโครงการกองทุนยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี


2021-05-07 09:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 74

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานโครงการกองทุนยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการ ทำพิธีส่งมอบถุงยังชีพธารน้ำใจจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 250 ชุด, ไข่ไก่สดจำนวน 250 ถาด,น้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 45 ตัว รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ตามโครงการกองทุนยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบให้กับจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสฤษดิ์วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยติดเชื้อ และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603