หอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่ ส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท เพื่อร่วมมือยกระดับรายได้ ให้กับเกษตรกรหลังฤดูทำนา


2021-04-02 16:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 211

31 มีนาคม 2564 หอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่ เพื่อร่วมมือยกระดับรายได้ ให้กับเกษตรกรหลังฤดูทำนา ส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อ(แบบประณีต) พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท (ต่อปี) แนวคิดที่ให้ คือ ทำอย่างไรเกษตรกรที่ทำนา จะมีรายได้สูงขึ้น เป็น 1 ไร่ 1 ล้านบาท หากเกษตรกร ทำนาอย่างเดียว ก็ยากที่จะร่ำรวย แต่หากมีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรมีอยู่แล้วนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หลังทำนา นำฟางที่เหลือใช้ มาอัดเก็บเป็นอาหารเลี้ยงโคได้ สร้างรายได้เพิ่ม ดีกว่าเผาฟางที่เหลือทิ้ง ให้เป็นมลภาวะทางอากาศ เป็นการลดปัญหา PM 2.5 ในจังหวัดฯ อีกทาง นิลอุบล คือ พันธุ์โคเนื้อ ที่เราจะส่งเสริม เป็น Story ของ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพันธ์ุผสมระหว่าง “บราห์มัน+ แองกัส” ข้อดีของโคพันธุ์บราห์มัน -ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยได้ดี -ทนทานต่อโรคและแมลงโตเร็ว -เหมาะสำหรับเป็นโคพื้นฐานเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดี เช่น ผสมกับพันธุ์ชาร์โรเลส์ เพื่อผลิตโคขุน ลักษณะ/ข้อดี ขอบพันธุ์แองกัส -ปัจจุบันครูแองกัสได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย ได้มีชื่อเสียงในด้านของความสามารถผลิตเนื้อคุณภาพสูง (เกรดพรีเมี่ยม)ให้เนื้อนุ่มมีสีแดงสวยและมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมาก แองกัสสามารถให้เนื้อแบบสันนอกใหญ่และมีไขมันแทรกมาตามเนื้อแบบลายหินอ่อนสวยงามให้รสชาติที่ดีและยังเป็นวัวสายพันธุ์ที่มีรสชาติดีกว่าวัวสายพันธุ์อื่น - ในด้านการให้เนื้อโคแองกัสสามารถขุนให้ได้น้ำหนักที่ต้องการได้เร็วด้วยอัตราการเติบโตที่ดีมีพื้นที่หน้าตัดสันนอกใหญ่และเปอร์เซ็นต์ซากสูง ในเนื้อมีไขมันแทรกมากให้ความรู้สึกดีในการบริโภคสูงเมื่อเทียบกับโคพันธุ์อื่นๆนอกจากนี้ยังมีลักษณะสะสมทางพันธุกรรมที่ดี สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีของโคเนื้อที่ดีออกไปได้มากเมื่อใช้ผสมรวมพันธุ์กับโคพันธุ์อื่นในการผลิตโคเนื้อเชิงพาณิชย์เนื้อถึงพาณิชย์ โคขุน “นิลอุบล” จะถูกเลี้ยงในแบบ Story ของอุบลฯ อย่างแท้จริง (โปรดติดตาม ซึ่งตอนนี้ อยู่ในระหว่างการร่วมมือด้านวิชาการ ต่อไป) ส่งเสริมการเลี้ยงโคอย่างปราณีต นั้นเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรการเลี้ยงโคให้ได้กำไรดี โดยต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสม มีวิธีการจัดการเลี้ยงดูให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคระยะต่างๆและมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่ทางหอการค้าไทย ให้ความสำคัญมากคือช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกรที่เราส่งเสริมอีกด้วย คือ ให้สามารถวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทยได้ ตลอดจนโรงแรมร้านอาหาร ต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการวางแผนร่วมกัน ถึงแนวทางที่เราจะยกระดับราคาของโคเนื้อให้กับเกษตรได้นั้น ต้องมีโรงฆ่าสัตว์ พี่ได้รับการรับรองการปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์(GMP) ที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะทำให้โคเนื้อได้เข้าวางในห้างสรรพสินค้าได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดการในลำดับต่อไปค่ะ ^*^ #ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603