การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจรสร้างงานปั้นเมืองด้วยเทศกาลเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี"


2021-04-02 15:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 139

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจรสร้างงานปั้นเมืองด้วยเทศกาลเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี" โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603