การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conferrence


2021-03-25 15:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติราชการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวสุภาวดี ตริยางกูรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ผู้บริหารโรงแรมสุนีย์แกรนด์ และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม ในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conferrence โดยมี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603