การประชุมเวทีอุบลฮักแพงสานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2564


2021-03-25 13:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2 นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเวทีอุบลฮักแพงสานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และการจัดงานในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603