โครงการ"บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี


2021-03-15 16:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ"บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล"

มีผู้บริจาค ร่างกาย อวัยวะ และดวงตา ดังนี้:-

  1. บริจาคโลหิต จำนวน 191 ราย
  2. บริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย
  3. บริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย
  4. บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย
  5. รับเข็มครั้งที่ 24 จำนวน 4 ราย
  6. รับเข็มครั้งที 16 จำนวน 7 ราย
  7. รับเข็มครั้งที่ 7 จำนวน 13 ราย

การปฏิบัติงานครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ท่านสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานครั้งนี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603