พิธีมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธา (รอบแรก)


2021-03-10 16:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 405

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักประมาณ 36 กรัม เนื้อทองคำประมาณหนัก 2 บาทเศษ (พร้อมกล่องผ้าไหม) กับผู้มีจิตศรัทธาที่สั่งจองในรอบแรก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านสาริน) 2. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด) 3. นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร วาตาชิ สาขาอุบลราชธานี) 4. นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร รัชดา 24 AEC Real Estate) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักประมาณ 36 กรัม เนื้อทองคำประมาณหนัก 2 บาทเศษ (พร้อมกล่องผ้าไหม) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเก็บไว้บูชา เป็นไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำความดี เปิดให้จองแล้ววันนี้ สำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อใช้จัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ โดยสสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ คุณเมวดี 0837327693, คุณวรกาญจน์ 0837327692


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603