มอบค่าตอบแทนให้เป็นน้ำใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563


2021-03-10 15:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบค่าตอบแทนให้เป็นน้ำใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ นายชยังกูร มูลมา, นายจิรายุส บุบผาดี, นางสาววรารินทร์ นามปัญญา และนางสาวพันธ์ทิพย์ โสพันธ์.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603