พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการรองรับเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption)


2021-03-10 15:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เดอะรีเจ้นท์ โฮเทล อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการรองรับเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ผู้ประกอบการกิจการ smes กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 70 คนได้รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการการปรับตัวของธุรกิจระดับประเทศและระดับโลกการสร้างธุรกิจใหม่และการวางแผนธุรกิจอย่างง่ายรองรับยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption) และเรียนรู้ทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603