พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Digital Marketing)


2021-03-10 11:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์อุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมาน ฝนทั่ง ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Digital Marketing) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนและสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน 60 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 มีนาคม 2564.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603