หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สนับสนุน รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2021-03-05 13:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 128

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนาม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สนับสนุน รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบให้จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากพบค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานถึง 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยแนวคิดและความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถลดปัญหา PM 2.5 และสร้างคุณภาพอากาศที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603