การประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


2021-03-04 17:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล, นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ

ตามที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรัชดา ธนาดิเรก) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว 3 แห่งคือ

  • 1) ด่านถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี
  • 2) ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย
  • 3) ด่านไหโศก จังหวัดหนองคาย

ซึ่งเป็นด่านที่ภาคเอกชน เสนอในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบไปดำเนินการโดยอาจเริ่มที่การเปิดเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน พร้อมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ขึ้นในวันนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603