หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบโต๊ะเก้าอี้ไม้ จำนวน 8 ชุด สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการนั่งพักผ่อนระหว่างรอรับบริการ


2021-02-25 16:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 128

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้า ร้าน HOOGAH CAFE' สาขาศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ เลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบโต๊ะเก้าอี้ไม้ จำนวน 8 ชุด สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการนั่งพักผ่อนระหว่างรอรับบริการ โดยติดตั้งที่บริเวณหน้าร้านกาแฟ และร่วมส่งมอบโต๊ะเก้าอี้ไม้ จำนวน 2 ชุด สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ติดตั้งบริเวณชั้น2 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ชุด โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603