ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) อุบลราชธานี


2021-02-23 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้้น 3 นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ ร้องเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) อุบลราชธานี โดยมี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603