ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้เข้าพบ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว


2021-02-18 14:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 98

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นำโดย นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ

เนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยได้พูดคุยเแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสานความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603