นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตามโครงการ "หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อประชาชน"


2021-02-10 16:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 125

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตามโครงการ "หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อประชาชน" ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นำหมูเนื้อแดงจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 130 บาทจากราคาปกติกิโลกรัมละ 160 บาทและจำหน่ายไข่ไก่บาทในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย 5 จุดจำหน่าย ได้แก่ 1. ณ ร้าน 2B Mart สาขาดอนกลาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 2. ณ ร้าน 2B Mart สาขาเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ 3. ณ ร้าน 2B Mart สาขาตลาดวาริน อำเภอวารินชำราบ 4. ณ ร้าน 2B Mart สาขาอุปลีสาน อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ 5. ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี กิโลกรัมสามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้วันละประมาณ 15,000 บาท นอกจากนี้ยังมีจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาประหยัด ภายในตลาดสดที่เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดสดราคายุติธรรม ช่วยประชาชน" ของกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603