เข้าพบขอพรและอวยพร นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-02-10 14:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 109

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชะธานี นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนามโครงการ อรุณโฮม (Arun Home) บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด เข้าพบขอพรและอวยพร นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสปีใหม่จีน ตามประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลตรุษจีน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603