เข้ารับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณ ในโอกาสที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน


2021-02-05 13:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้า คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณ ในโอกาสที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน (เป็นจำนวนเงิน 48,090 บาท) ช่วยเหลือ กรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และวาตภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2563 จากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603