เปิดงาน SME FESTIVAL "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME" ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสาธารสุข


2021-01-30 14:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ถนนคนเดิน ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน SME FESTIVAL "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME" ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสาธารสุข

ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2564 โดยนายรักติ ญวนกระโทก รองประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี (iSME) แห่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐาน ตลาดชุมชน และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของ สสว. ที่มุ่งเน้นการบูรณาการและผลักดันการยกระดับมาตรฐานตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603