ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณท่าน ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได"


2021-01-30 14:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 80

วันที่ 28 มกราคม 2564 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการและนายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม, นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม, สิบตำรวจโท​ กุลบล พลวัน​ หัวหน้าอุทยานผาแต้ม และนายภิญโญ บุญยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เพื่อเป็นตัวแทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณท่าน ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผา่นมา.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603