นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน คุณแม่สุวัจนี แซ่ตั้ง และรับมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลฯ จำนวน 10,000 บาท.


2021-01-28 16:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน คุณแม่สุวัจนี แซ่ตั้ง และรับมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลฯ จำนวน 10,000 บาท. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "ตั้งมิตรประชา" มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603