หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมกราคม 2564


2021-01-27 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานในสังกัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมกราคม 2564

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603