เลขาคุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ ได้เข้าพบ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-01-21 16:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 103

วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขาคุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทคนรักดี ได้เข้าพบ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และแนะนำตัวเพื่อมอบ เมล่อน สองสีจากไร่ออกานิค สวัสดีปีใหม่.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603