ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ"


2021-01-21 15:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการจัดงาน "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603