นายสมชาติ พงคพนาไกร คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบล ราชธานี ครั้งที่ 1/2564


2021-01-21 11:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 185

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสมชาติ พงคพนาไกร คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบล ราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2และ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้า คณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอ และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603