พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


2021-01-18 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขมาจนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603