พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564


2021-01-18 09:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603