โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา นพ.ธีระพล เจนวิทยา ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา คุณตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่


2021-01-15 10:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 291

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา นพ.ธีระพล เจนวิทยา ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา คุณตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดนมอบต้นโชคเก้าชั้น เพื่อนำมาแต่ความโชคดี ทำมาค้าขึ้นร่ำรวย ได้นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603