ร่วมประชุมคณะกรรมการกับกำดูแลใช้สิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ "ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี" ครั้งที่ 1/2564


2021-01-11 16:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 โดย นายประมอน เขียวขำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกับกำดูแลใช้สิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ "ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี" ครั้งที่ 1/2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603