ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ผ่านแดนจากมาตรการขนส่งสินค้าของแขวงจำปาสัก สปป. ลาว


2021-01-08 14:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 102

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารด่านศุลกากรช่องเม็ก นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ผ่านแดนจากมาตรการขนส่งสินค้าของแขวงจำปาสัก สปป. ลาว (อย่างไม่เป็นทางการ)

โดยมี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อสรุป ดังนี้

  • รถสินค้าประเภทมันสำปะหลัง ผู้ประกอบการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝั่งสปป.ลาว เพื่อนำขบวนรถไปที่โกดังหรือลานมันสำปะหลังที่จะไปรับบรรทุก
  • รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง รถขนส่งผ่านแดน รถขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า (สร้างเขื่อน) ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม
  • รถบรรทุกเล็กหรือปิคอัพ เช่น กล้วย กะหล่ำปลี เสาวรส ให้เปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ ด่านสากลวังเต่า (หลัก ก.ม.30)
  • รถขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านสากลวงัเต่าเกี่ยวกับสถานที่ขนส่งปลายทาง พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับสินค้าร่วมทั้งที่อยู่ผู้รับปลายทาง

มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อจะได้ดูแลสุขภาพ และลดกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603