ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานเสวนาอุบลฮักแพง


2021-01-08 13:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมกราคม 2564 ร่วมกับ นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานะการณ์หวั่นโควิดระบาด การประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนมกราคม 2564 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น2 โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ ดังนี้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603