อุบลฯ เตรียมสร้างรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลังยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก


2021-01-08 09:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 87

วันที่ 7​ มกราคม 2564 ณ หาดสวนยา บ้านท่าข้องเหล็ก ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี ,นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ,โยธาธิการและผังเมือง ปฎิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานีและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ลงพื้นที่หารือเรื่องเตรียมการก่อสร้างรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลของหลวงปู่ฯ โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำวาระปี 2563-2564 ซึ่งนับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณหลวงปู่ฯ จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีนโยบายที่จะจัดสร้างรูปหล่อของหลวงปู่มั่นขึ้นบริเวณพื้นที่ของ อบจ.อุบลราชธานี ที่ บ้านหาดสวนยา-บ้านท่าข้องเหล็ก ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน โดยองค์พระมีขนาดสูง 79 เมตร ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างออกแบบ(โดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงธำรงในประเทศไทยสืบต่อไป

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603