คณะหอการค้าอุบลฯ เข้าพบและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564


2021-01-05 14:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 5 มกราคม เวลา 10.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ถือโอกาสเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ท่าน สว.เพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา, อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603