กิจกรรมFAM Trip ศึกษาเส้นทางวิสาหกิจชุมชนสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด


2020-12-30 14:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดศึกษาเส้นทางวิสาหกิจชุมชนสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

Lorem Ipsum Doror Sit Amet

Lorem Ipsum Doror Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem Ipsum Doror Sit Amet

Lorem Ipsum Doror Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem Ipsum Doror Sit Amet

Lorem Ipsum Doror Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

ดีต้าาาาา

FAM Trip เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอจุดขายของชุมชนที่มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการตอบรับการสนับสนุนในการจัดทำโครงการเตรียมเส้นชุมชนที่สามารถรองรับจัดกิจกรรมไมซ์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษา และเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ไมซ์ของจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งส่งเสริมศักยภาพเชิงพื้นที่เชื่อมโยงการพัฒนาศีกยภาพของท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมไมซ์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603