รับธงเจ้าภาพในการประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" (สภากาแฟเดิม) ประจำเดือนธันวาคม 2563


2020-12-28 16:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2 ร่วมรับธงเจ้าภาพในการประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" (สภากาแฟเดิม) ประจำเดือนธันวาคม 2563

โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นางชูศรี กตัญญุตานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603