ประชุมสรุปงานกิจกรรมของหอการค้า


2020-12-25 15:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 25ธันวาคม 2563 เวลา10.30 น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสรุปงานกิจกรรมของหอการค้า 2 เรื่อง (1) งานวิ่งผาชะนะได(29ธ.ค.) และ (2) งาน TCEP (18-19ธ.ค.)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603